TECHNOLÓGIE

- sústruhy do priemeru obrobku 600 mm a dĺžky 2 m
- frézky s číslicovým odmeriavaním a nástrojárske frézky
- CNC frézky s 3D programovaním
- karusel s odmeriavaním do priemeru obrobku 1000 mm
- vodorovná vyvrtávačka „horizontka“ s číslicovým
  odmeriavaním do rozmeru obrobku 1000x1000x1000 mm
- brúsky nagužato a naplocho, ostrobrúska

- tepelné spracovanie:
  kalenie
  cementácia
  nitridácia
  zinkovanie
  niklovanie


- zváranie TIG, MIG, MAG
- kontrola meracím stĺpom TESA do 900 mm
- disponujeme samostatnou lakovňou pre striekanie dielov