OPRAVY STROJOV
A SÚČIASTOK

Na základe Vášho dopytu vieme
k poruche vyslať špecialistu, ktorý zhodnotí aktuálny stav zariadenia, diagnostikuje závadu, navrhne spôsob opravy, na základe ktorého Vám zašleme cenovú ponuku.

Vykonávame čistenie strojov.